pRP series

Members of this plasmid series integrate at a random (non-transcribed) rDNA spacer locus following NotI linearisation in the RRNA targeting sequence.

Derived from known sequence and junction sequencing, February 2008.

Landmarks Available expression cassettes
0001-0592: (592) RRNA targeting fragment NotI Sequence page Expression cassette Region replaced
0593-3116: (2525) Vector backbone (pUC/pGEM) N-term eGFP GFPx HindIII – BamHI
3117-3412: (296) T. brucei actin mRNA processing 3’ N-term MYC MYCx
3413-4435: (1023) Hygromycin B phosphotransferase ORF N/C-term 6MYC x6MYCx
4436-4693: (258) T. brucei aldolase mRNA processing 5’ N-term tdTomato TOMx
4680-4913: (234) EP procyclin promoter C-term eGFP xGFP
4919-5178: (260) RRNA promoter Stem-loop RNAi MCS1/2 Acc65I – Bsp120I
5182-5194: (13) Tet operator Additional selectable markers
5198-5292: (95) T. brucei procyclin mRNA processing 5′ BSD MYCx NgoMIV – BstZ17I
5293-6747: (1455) Expression Cassette (GFPx = 1,455 bp) x6MYCx
6748-7485: (738) T. brucei aldolase mRNA processing 3’ xGFP
7486-7887: (402) T7 terminator x2 fragment  xGFP constitutive
  1 GAATTCGATG CGAGGCGAAT CGCTCAGTAG TGTTAGTGCA GGCATTGTTT
  51 CTCTTTTCCA TTTCGGCTCG CTCTCTGTGC CAGAAAGGCT TTTGGAGTCT
 101 TGGTTACTCG TGGGACTAGG GCAAGCGTCG CTTCCCTAAT AATTGTTGCT
 151 AACGTTTCAC CGTGCGTGTG TGGATATCTT CCAAGTTGTC ATTTTCTCTA
 201 CCCCTCTCTT TTCCGGCGCG GTCTAACTTC CTCCAACTAG CGCATTTCCA
 251 TGATAACGGG GTCCACATAG TCCGTTGTAG TGAAATTGGC ATGCCATCAG
 301 GGCCAAGGCA TACATCGCGG CCGCGATAAA AATGATACGA TGATCTCCGT
 351 GTGGAGCAGA CCGTGGCGAC CAGTTTGTAC CATGGAAGTT CTTCGATAGA
 401 GTTATATCGA GTGCGGAATT GATGCTACGG TCACAGTGTC GTATCGTGTG
 451 GTCTCCCATG TGTTTTTGAC GGTGTACCAA TTATCTTTGC ACTAATGGGC
 501 TATGGAATCT TTCCTTTTAA TCAGGGGGAC ATGTTTATCC CACGCCAGTA
 551 GTCTGGAATT AGAATACATA CCAACTATAT GAGCTCGAAT TCTGCATTAA
 601 TGAATCGGCC AACGCGCGGG GAGAGGCGGT TTGCGTATTG GGCGCTCTTC
 651 CGCTTCCTCG CTCACTGACT CGCTGCGCTC GGTCGTTCGG CTGCGGCGAG
 701 CGGTATCAGC TCACTCAAAG GCGGTAATAC GGTTATCCAC AGAATCAGGG
 751 GATAACGCAG GAAAGAACAT GTGAGCAAAA GGCCAGCAAA AGGCCAGGAA
 801 CCGTAAAAAG GCCGCGTTGC TGGCGTTTTT CCATAGGCTC CGCCCCCCTG
 851 ACGAGCATCA CAAAAATCGA CGCTCAAGTC AGAGGTGGCG AAACCCGACA
 901 GGACTATAAA GATACCAGGC GTTTCCCCCT GGAAGCTCCC TCGTGCGCTC
 951 TCCTGTTCCG ACCCTGCCGC TTACCGGATA CCTGTCCGCC TTTCTCCCTT
 1001 CGGGAAGCGT GGCGCTTTCT CATAGCTCAC GCTGTAGGTA TCTCAGTTCG
 1051 GTGTAGGTCG TTCGCTCCAA GCTGGGCTGT GTGCACGAAC CCCCCGTTCA
 1101 GCCCGACCGC TGCGCCTTAT CCGGTAACTA TCGTCTTGAG TCCAACCCGG
 1151 TAAGACACGA CTTATCGCCA CTGGCAGCAG CCACTGGTAA CAGGATTAGC
 1201 AGAGCGAGGT ATGTAGGCGG TGCTACAGAG TTCTTGAAGT GGTGGCCTAA
 1251 CTACGGCTAC ACTAGAAGGA CAGTATTTGG TATCTGCGCT CTGCTGAAGC
 1301 CAGTTACCTT CGGAAAAAGA GTTGGTAGCT CTTGATCCGG CAAACAAACC
 1351 ACCGCTGGTA GCGGTGGTTT TTTTGTTTGC AAGCAGCAGA TTACGCGCAG
 1401 AAAAAAAGGA TCTCAAGAAG ATCCTTTGAT CTTTTCTACG GGGTCTGACG
 1451 CTCAGTGGAA CGAAAACTCA CGTTAAGGGA TTTTGGTCAT GAGATTATCA
 1501 AAAAGGATCT TCACCTAGAT CCTTTTAAAT TAAAAATGAA GTTTTAAATC
 1551 AATCTAAAGT ATATATGAGT AAACTTGGTC TGACAGTTAC CAATGCTTAA
 1601 TCAGTGAGGC ACCTATCTCA GCGATCTGTC TATTTCGTTC ATCCATAGTT
 1651 GCCTGACTCC CCGTGGTGTA GATAACTACG ATACGGGAGG GCTTACCATC
 1701 TGGCCCCAGT GCTGCAATGA TACCGCGAGA CCCACGCTCA CCGGCTCCAG
 1751 ATTTATCAGC AATAAACCAG CCAGCCGGAA GGGCCGAGCG CAGAAGTGGT
 1801 CCTGCAACTT TATCCGCCTC CATCCAGTCT ATTAATTGTT GCCGGGAAGC
 1851 TAGAGTAAGT AGTTCGCCAG TTAATAGTTT GCGCAACGTT GTTGCCATTG
 1901 CTACAGGCAT CGTGGTGTCA CGCTCGTCGT TTGGTATGGC TTCATTCAGC
 1951 TCCGGTTCCC AACGATCAAG GCGAGTTACA TGATCCCCCA TGTTGTGCAA
 2001 AAAAGCGGTT AGCTCCTTCG GTCCTCCGAT CGTTGTCAGA AGTAAGTTGG
 2051 CCGCAGTGTT ATCACTCATG GTTATGGCAG CACTGCATAA TTCTCTTACT
 2101 GTCATGCCAT CCGTAAGATG CTTTTCTGTG ACTGGTGAGT ACTCAACCAA
 2151 GTCATTCTGA GAATAGTGTA TGCGGCGACC GAGTTGCTCT TGCCCGGCGT
 2201 CAATACGGGA TAATACCGCG CCACATAGCA GAACTTTAAA AGTGCTCATC
 2251 ATTGGAAAAC GTTCTTCGGG GCGAAAACTC TCAAGGATCT TACCGCTGTT
 2301 GAGATCCAGT TCGATGTAAC CCACTCGTGC ACCCAACTGA TCTTCAGCAT
 2351 CTTTTACTTT CACCAGCGTT TCTGGGTGAG CAAAAACAGG AAGGCAAAAT
 2401 GCCGCAAAAA AGGGAATAAG GGCGACACGG AAATGTTGAA TACTCATACT
 2451 CTTCCTTTTT CAATATTATT GAAGCATTTA TCAGGGTTAT TGTCTCATGA
 2501 GCGGATACAT ATTTGAATGT ATTTAGAAAA ATAAACAAAT AGGGGTTCCG
 2551 CGCACATTTC CCCGAAAAGT GCCACCTGAC GTCTAAGAAA CCATTATTAT
 2601 CATGACATTA ACCTATAAAA ATAGGCGTAT CACGAGGCCC TTTCGTCTCG
 2651 CGCGTTTCGG TGATGACGGT GAAAACCTCT GACACATGCA GCTCCCGGAG
 2701 ACGGTCACAG CTTGTCTGTA AGCGGATGCC GGGAGCAGAC AAGCCCGTCA
 2751 GGGCGCGTCA GCGGGTGTTG GCGGGTGTCG GGGCTGGCTT AACTATGCGG
 2801 CATCAGAGCA GATTGTACTG AGAGTGCACC ATTCGACGCT CTCCCTTATG
 2851 CGACTCCTGC ATTAGGAAGC AGCCCAGTAG TAGGTTGAGG CCGTTGAGCA
 2901 CCGCCGCCGC AAGGAATGGT GCAAGGAGAT GGCGCCCAAC AGTCCCCCGG
 2951 CCACGGGGCC TGCCACCATA CCCACGCCGA AACAAGCGCT CATGAGCCCG
 3001 AAGTGGCGAG CCCGATCTTC CCCATCGGTG ATGTCGGCGA TATAGGCGCC
 3051 AGCAACCGCA CCTGTGGCGC CGGTGATGCC GGCCACGATG CGTCCGGCGT
 3101 AGAGGATCTG GCTAGGAATA CTGCATAGAT AACAAACGCA TCAAACACAA
 3151 CTGGTGGCAC TATTTCAATC ATGTCGACAC ACCAAGACGA GAAAATTTGA
 3201 GTTAAACAAG ATGCCTACAA CCCTATATTT ATTATCTTCA AGTGATCTTC
 3251 TCTTCTCTTG TGCGCTGTAC GTAAATGTGT TGCAAATAAG GCATAGGGCT
 3301 GAGTACAGGC ACCACACGCG AGGAAAATCA TAAGCACTAG CCGTGTCAAC
 3351 TCACAGCGAC TACAGAACAA TTTTGGCCAC ACAACCCGGT GTTAGGATCT
 3401 CCGAGGCCTC TATTCCTTTG CCCTCGGACG AGTGCTGGGG CGTCGGTTTC
 3451 CACTATCGGC GAGTACTTCT ACACAGCCAT CGGTCCAGAC GGCCGCGCTT
 3501 CTGCGGGCGA TTTGTGTACG CCCGACAGTC CCGGCTCCGG ATCGGACGAT
 3551 TGCGTCGCAT CGACCCTGCG CCCAAGCTGC ATCATCGAAA TTGCCGTCAA
 3601 CCAAGCTCTG ATAGAGTTGG TCAAGACCAA TGCGGAGCAT ATACGCCCGG
 3651 AGCCGCGGCG ATCCTGCAAG CTCCGGATGC CTCCGCTCGA AGTAGCGCGT
 3701 CTGCTGCTCC ATACAAGCCA ACCACGGCCT CCAGAAGAAG ATGTTGGCGA
 3751 CCTCGTATTG GGAATCCCCG AACATCGCCT CGCTCCAGTC AATGACCGCT
 3801 GTTATGCGGC CATTGTCCGT CAGGACATTG TTGGAGCCGA AATCCGCGTG
 3851 CACGAGGTGC CGGACTTCGG GGCAGTCCTC GGCCCAAAGC ATCAGCTCAT
 3901 CGAGAGCCTG CGCGACGGAC GCACTGACGG TGTCGTCCAT CACAGTTTGC
 3951 CAGTGATACA CATGGGGATC AGCAATCGCG CATATGAAAT CACGCCATGT
 4001 AGTGTATTGA CCGATTCCTT GCGGTCCGAA TGGGCCGAAC CCGCTCGTCT
 4051 GGCTAAGATC GGCCGCAGCG ATCGCATCCA TGGCCTCCGC GACCGGCTGC
 4101 AGAACAGCGG GCAGTTCGGT TTCAGGCAGG TCTTGCAACG TGACACCCTG
 4151 TGCACGGCGG GAGATGCAAT AGGTCAGGCT CTCGCTGAAT TCCCCAATGT
 4201 CAAGCACTTC CGGAATCGGG AGCGCGGCCG ATGCAAAGTG CCGATAAACA
 4251 TAACGATCTT TGTAGAAACC ATCGGCGCAG CTATTTACCC GCAGGACATA
 4301 TCCACGCCCT CCTACATCGA AGCTGAAAGC ACGAGATTCT TCGCCCTCCG
 4351 AGAGCTGCAT CAGGTCGGAG ACGCTGTCGA ACTTTTCGAT CAGAAACTTC
 4401 TCGACAGACG TCGCGGTGAG TTCAGGCTTT TTCATCACTA GACTTCGTTG
 4451 CAGTTGAGTT TCTGTTTTCG GGCTTGTTGG TATACTTGTT TGATTAATGT
 4501 GGCTGATAGC TAAGCTATCG CAAATATTTG TACAAGACAT GAGGGGGCAA
 4551 AAAAATAAGC CAAGTGTATT TGTTAGGCTT CCGTGCCTGT TAGAGAAATA
 4601 TGTAAGGAAA CGCGTGCGCT ACACAGCTTG AGCACCCATC GAATTGGGAC
 4651 GAGAACATGT TAAACTCAGT ACTCACCCGA TAACCCCTAT TTTCAATGCA
 4701 CGCCCACCCA GAGACACGGA ATAGCATAAA ACAACCCCAT CACTGCCACA
 4751 AAATGGACAT TTTGCACAAA ACGCACTATT GACTAGTATT CGACTATACT
 4801 AATAAGAGAT ACCTATCAGA CACGATATAC TGTGAAAAGG ACATTAAGCT
 4851 CACTATGCAT CTGAAAACGC TTTCACCTCA CAACCTACTT ACACACACCT
 4901 TTCCGCTTAA CCCGCTAGCT TTCCACCCAG CGCGGGTGCA TTCTGGCTCT
 4951 TATATATACT TATTGTCATG ACAGAGTATA TTGTACTGTG TTGATAAGGG
 5001 ACGGGTAACT GTATTGAAGA GCCGATGCTT TTGACATGTT AGATATAATA
 5051 TGTTTTATTG TAAAGTCAAT ACAACACACA ATAGGATAAT AATGATAAAG
 5101 TTAAAAAAGT ATATATAGTA ATAGAAATAT ATCTTATATA GGAAAGATTA
 5151 AGCAGTAAAA GTAGCGCTTA CGGCGTACAC CCTATCAATG ATAGAGTGGT
 5201 ACCCTGCACG CGCCTTCGAG TTTTTTTTCC TTTTCCCCAT TTTTTTCAAC
 5251 TTGAAGACTT CAATTACACC AAAAAGTAAA ATTCACAAGC TTNNNNNNNN
 5301 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5351 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5401 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5451 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5501 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5551 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5601 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5651 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5701 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5751 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5801 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5851 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5901 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5951 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6001 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6051 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6101 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6151 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6201 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6251 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6301 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6351 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6401 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6451 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6501 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6551 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6601 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6651 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6701 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNGGA
 6751 TCCTGCCCAT TTAGTTGGCT TTTCCCTTGT CTCGTGTCTT TTCCGTGGAA
 6801 AGGTTCCCGG AGTAATCTGA TGGCACAGCA GGGAGGTGCG CCTGCAGGTT
 6851 GGTTAGGAAG GGGGGATGAT GTAAAAGAAG AAAATGGGGG GATATCTTAT
 6901 GTTTAAGAGG ATAAATAATG TGAAGGGGCT TTATATGCTT GCTTGGTTGT
 6951 CTCGTTGGTG CATGGGGAAT CTGCATGTTT GCTTTGGAGC ACGCGTGGTA
 7001 CATCAATGGG ATCATATCTT GCTGCCTCCC GCAGCTCACC GTGCGAGCTG
 7051 CCGGGACCCC GTTTCTCATA GGCGTGTGCA CCTTCCGTCT GAGACCTGTA
 7101 AATGGTTAAA AAGGAATATA TAATTACCTT TTGAAAAGTG GTAAAAAACG
 7151 AATATATCTT TTTTTTTGGT TTTAATACGC TCTTTTGTGT GTATGAGAGG
 7201 AATAAATAAG TGTGTGTGTG TGTGTGTGTT GTTGTTGTTG AAAAAATGAA
 7251 GGACACGAAA GCGCTCATTA AGGGTGGGGA TACACCAGGC ATAATTATCC
 7301 GAAAATATTT TGATGCACCA AATAAGTGAA CATACTGACG AAATCAAAGA
 7351 GTTGGAGGAT GGATAGGGAG GCCTCATTGG CAGTGGTAAA TTGATTTGAC
 7401 TTGAATATGA TACCCTCTTA CTGTTTCATT GCCACTACAA GTTGGTTTCC
 7451 TTCCCCTGCA GGCATGCAAG CTAGGCCACA CCTATCAGCC GGTGTGTTGC
 7501 CAAAGACATT CTGTATAATT TTCCAACTAC CCTAACCTGA TTCACTCATC
 7551 GTTGAGCATT TGTTCTTCTA CTTTTTGACC GCAAGTGTCG TTATTAGTAT
 7601 TCGGTCCTGG GCTGCAGGCT GCTAACAAAG CCCGAAAGGA AGCTGAGTTG
 7651 GCTGCTGCCA CCGCTGAGCA ATAACTAGCA TAACCCCTTG GGGCCTCTAA
 7701 ACGGGTCTTG AGGGGTTTTT TGCTGAAAGG AGAACTATAT CCGGATAGGG
 7751 CTGCTAACAA AGCCCGAAAG GAAGCTGAGT TGGCTGCTGC CACCGCTGAG
 7801 CAATAACTAG CATAACCCCT TGGGGCCTCT AAACGGGTCT TGAGGGGTTT
 7851 TTTGCTGAAA GGAGAACTAT ATCCGGATTG GGCCCCTGCA G