pRP series

Members of this plasmid series integrate at a random (non-transcribed) rDNA spacer locus following NotI linearisation in the RRNA targeting sequence.

Derived from known sequence and junction sequencing, February 2008.

Landmarks Available expression cassettes
0001-0592: (592) RRNA targeting fragment NotI Sequence page Expression cassette Region replaced
0593-3116: (2525) Vector backbone (pUC/pGEM) N-term eGFP GFPx HindIII – BamHI
3117-3412: (296) T. brucei actin mRNA processing 3’ N-term MYC MYCx
3413-4435: (1023) Hygromycin B phosphotransferase ORF N/C-term 6MYC x6MYCx
4436-4693: (258) T. brucei aldolase mRNA processing 5’ N-term tdTomato TOMx
4680-4913: (234) EP procyclin promoter C-term eGFP xGFP
4919-5178: (260) RRNA promoter Stem-loop RNAi MCS1/2 Acc65I – Bsp120I
5182-5194: (13) Tet operator Additional selectable markers
5198-5292: (95) T. brucei procyclin mRNA processing 5′ BSD MYCx NgoMIV – BstZ17I
5293-6747: (1455) Expression Cassette (GFPx = 1,455 bp) x6MYCx
6748-7485: (738) T. brucei aldolase mRNA processing 3’ xGFP
7486-7887: (402) T7 terminator x2 fragment  xGFP constitutive
    1  GAATTCGATG CGAGGCGAAT CGCTCAGTAG TGTTAGTGCA GGCATTGTTT
   51  CTCTTTTCCA TTTCGGCTCG CTCTCTGTGC CAGAAAGGCT TTTGGAGTCT
  101  TGGTTACTCG TGGGACTAGG GCAAGCGTCG CTTCCCTAAT AATTGTTGCT
  151  AACGTTTCAC CGTGCGTGTG TGGATATCTT CCAAGTTGTC ATTTTCTCTA
  201  CCCCTCTCTT TTCCGGCGCG GTCTAACTTC CTCCAACTAG CGCATTTCCA
  251  TGATAACGGG GTCCACATAG TCCGTTGTAG TGAAATTGGC ATGCCATCAG
  301  GGCCAAGGCA TACATCGCGG CCGCGATAAA AATGATACGA TGATCTCCGT
  351  GTGGAGCAGA CCGTGGCGAC CAGTTTGTAC CATGGAAGTT CTTCGATAGA
  401  GTTATATCGA GTGCGGAATT GATGCTACGG TCACAGTGTC GTATCGTGTG
  451  GTCTCCCATG TGTTTTTGAC GGTGTACCAA TTATCTTTGC ACTAATGGGC
  501  TATGGAATCT TTCCTTTTAA TCAGGGGGAC ATGTTTATCC CACGCCAGTA
  551  GTCTGGAATT AGAATACATA CCAACTATAT GAGCTCGAAT TCTGCATTAA
  601  TGAATCGGCC AACGCGCGGG GAGAGGCGGT TTGCGTATTG GGCGCTCTTC
  651  CGCTTCCTCG CTCACTGACT CGCTGCGCTC GGTCGTTCGG CTGCGGCGAG
  701  CGGTATCAGC TCACTCAAAG GCGGTAATAC GGTTATCCAC AGAATCAGGG
  751  GATAACGCAG GAAAGAACAT GTGAGCAAAA GGCCAGCAAA AGGCCAGGAA
  801  CCGTAAAAAG GCCGCGTTGC TGGCGTTTTT CCATAGGCTC CGCCCCCCTG
  851  ACGAGCATCA CAAAAATCGA CGCTCAAGTC AGAGGTGGCG AAACCCGACA
  901  GGACTATAAA GATACCAGGC GTTTCCCCCT GGAAGCTCCC TCGTGCGCTC
  951  TCCTGTTCCG ACCCTGCCGC TTACCGGATA CCTGTCCGCC TTTCTCCCTT
 1001  CGGGAAGCGT GGCGCTTTCT CATAGCTCAC GCTGTAGGTA TCTCAGTTCG
 1051  GTGTAGGTCG TTCGCTCCAA GCTGGGCTGT GTGCACGAAC CCCCCGTTCA
 1101  GCCCGACCGC TGCGCCTTAT CCGGTAACTA TCGTCTTGAG TCCAACCCGG
 1151  TAAGACACGA CTTATCGCCA CTGGCAGCAG CCACTGGTAA CAGGATTAGC
 1201  AGAGCGAGGT ATGTAGGCGG TGCTACAGAG TTCTTGAAGT GGTGGCCTAA
 1251  CTACGGCTAC ACTAGAAGGA CAGTATTTGG TATCTGCGCT CTGCTGAAGC
 1301  CAGTTACCTT CGGAAAAAGA GTTGGTAGCT CTTGATCCGG CAAACAAACC
 1351  ACCGCTGGTA GCGGTGGTTT TTTTGTTTGC AAGCAGCAGA TTACGCGCAG
 1401  AAAAAAAGGA TCTCAAGAAG ATCCTTTGAT CTTTTCTACG GGGTCTGACG
 1451  CTCAGTGGAA CGAAAACTCA CGTTAAGGGA TTTTGGTCAT GAGATTATCA
 1501  AAAAGGATCT TCACCTAGAT CCTTTTAAAT TAAAAATGAA GTTTTAAATC
 1551  AATCTAAAGT ATATATGAGT AAACTTGGTC TGACAGTTAC CAATGCTTAA
 1601  TCAGTGAGGC ACCTATCTCA GCGATCTGTC TATTTCGTTC ATCCATAGTT
 1651  GCCTGACTCC CCGTGGTGTA GATAACTACG ATACGGGAGG GCTTACCATC
 1701  TGGCCCCAGT GCTGCAATGA TACCGCGAGA CCCACGCTCA CCGGCTCCAG
 1751  ATTTATCAGC AATAAACCAG CCAGCCGGAA GGGCCGAGCG CAGAAGTGGT
 1801  CCTGCAACTT TATCCGCCTC CATCCAGTCT ATTAATTGTT GCCGGGAAGC
 1851  TAGAGTAAGT AGTTCGCCAG TTAATAGTTT GCGCAACGTT GTTGCCATTG
 1901  CTACAGGCAT CGTGGTGTCA CGCTCGTCGT TTGGTATGGC TTCATTCAGC
 1951  TCCGGTTCCC AACGATCAAG GCGAGTTACA TGATCCCCCA TGTTGTGCAA
 2001  AAAAGCGGTT AGCTCCTTCG GTCCTCCGAT CGTTGTCAGA AGTAAGTTGG
 2051  CCGCAGTGTT ATCACTCATG GTTATGGCAG CACTGCATAA TTCTCTTACT
 2101  GTCATGCCAT CCGTAAGATG CTTTTCTGTG ACTGGTGAGT ACTCAACCAA
 2151  GTCATTCTGA GAATAGTGTA TGCGGCGACC GAGTTGCTCT TGCCCGGCGT
 2201  CAATACGGGA TAATACCGCG CCACATAGCA GAACTTTAAA AGTGCTCATC
 2251  ATTGGAAAAC GTTCTTCGGG GCGAAAACTC TCAAGGATCT TACCGCTGTT
 2301  GAGATCCAGT TCGATGTAAC CCACTCGTGC ACCCAACTGA TCTTCAGCAT
 2351  CTTTTACTTT CACCAGCGTT TCTGGGTGAG CAAAAACAGG AAGGCAAAAT
 2401  GCCGCAAAAA AGGGAATAAG GGCGACACGG AAATGTTGAA TACTCATACT
 2451  CTTCCTTTTT CAATATTATT GAAGCATTTA TCAGGGTTAT TGTCTCATGA
 2501  GCGGATACAT ATTTGAATGT ATTTAGAAAA ATAAACAAAT AGGGGTTCCG
 2551  CGCACATTTC CCCGAAAAGT GCCACCTGAC GTCTAAGAAA CCATTATTAT
 2601  CATGACATTA ACCTATAAAA ATAGGCGTAT CACGAGGCCC TTTCGTCTCG
 2651  CGCGTTTCGG TGATGACGGT GAAAACCTCT GACACATGCA GCTCCCGGAG
 2701  ACGGTCACAG CTTGTCTGTA AGCGGATGCC GGGAGCAGAC AAGCCCGTCA
 2751  GGGCGCGTCA GCGGGTGTTG GCGGGTGTCG GGGCTGGCTT AACTATGCGG
 2801  CATCAGAGCA GATTGTACTG AGAGTGCACC ATTCGACGCT CTCCCTTATG
 2851  CGACTCCTGC ATTAGGAAGC AGCCCAGTAG TAGGTTGAGG CCGTTGAGCA
 2901  CCGCCGCCGC AAGGAATGGT GCAAGGAGAT GGCGCCCAAC AGTCCCCCGG
 2951  CCACGGGGCC TGCCACCATA CCCACGCCGA AACAAGCGCT CATGAGCCCG
 3001  AAGTGGCGAG CCCGATCTTC CCCATCGGTG ATGTCGGCGA TATAGGCGCC
 3051  AGCAACCGCA CCTGTGGCGC CGGTGATGCC GGCCACGATG CGTCCGGCGT
 3101  AGAGGATCTG GCTAGGAATA CTGCATAGAT AACAAACGCA TCAAACACAA
 3151  CTGGTGGCAC TATTTCAATC ATGTCGACAC ACCAAGACGA GAAAATTTGA
 3201  GTTAAACAAG ATGCCTACAA CCCTATATTT ATTATCTTCA AGTGATCTTC
 3251  TCTTCTCTTG TGCGCTGTAC GTAAATGTGT TGCAAATAAG GCATAGGGCT
 3301  GAGTACAGGC ACCACACGCG AGGAAAATCA TAAGCACTAG CCGTGTCAAC
 3351  TCACAGCGAC TACAGAACAA TTTTGGCCAC ACAACCCGGT GTTAGGATCT
 3401  CCGAGGCCTC TATTCCTTTG CCCTCGGACG AGTGCTGGGG CGTCGGTTTC
 3451  CACTATCGGC GAGTACTTCT ACACAGCCAT CGGTCCAGAC GGCCGCGCTT
 3501  CTGCGGGCGA TTTGTGTACG CCCGACAGTC CCGGCTCCGG ATCGGACGAT
 3551  TGCGTCGCAT CGACCCTGCG CCCAAGCTGC ATCATCGAAA TTGCCGTCAA
 3601  CCAAGCTCTG ATAGAGTTGG TCAAGACCAA TGCGGAGCAT ATACGCCCGG
 3651  AGCCGCGGCG ATCCTGCAAG CTCCGGATGC CTCCGCTCGA AGTAGCGCGT
 3701  CTGCTGCTCC ATACAAGCCA ACCACGGCCT CCAGAAGAAG ATGTTGGCGA
 3751  CCTCGTATTG GGAATCCCCG AACATCGCCT CGCTCCAGTC AATGACCGCT
 3801  GTTATGCGGC CATTGTCCGT CAGGACATTG TTGGAGCCGA AATCCGCGTG
 3851  CACGAGGTGC CGGACTTCGG GGCAGTCCTC GGCCCAAAGC ATCAGCTCAT
 3901  CGAGAGCCTG CGCGACGGAC GCACTGACGG TGTCGTCCAT CACAGTTTGC
 3951  CAGTGATACA CATGGGGATC AGCAATCGCG CATATGAAAT CACGCCATGT
 4001  AGTGTATTGA CCGATTCCTT GCGGTCCGAA TGGGCCGAAC CCGCTCGTCT
 4051  GGCTAAGATC GGCCGCAGCG ATCGCATCCA TGGCCTCCGC GACCGGCTGC
 4101  AGAACAGCGG GCAGTTCGGT TTCAGGCAGG TCTTGCAACG TGACACCCTG
 4151  TGCACGGCGG GAGATGCAAT AGGTCAGGCT CTCGCTGAAT TCCCCAATGT
 4201  CAAGCACTTC CGGAATCGGG AGCGCGGCCG ATGCAAAGTG CCGATAAACA
 4251  TAACGATCTT TGTAGAAACC ATCGGCGCAG CTATTTACCC GCAGGACATA
 4301  TCCACGCCCT CCTACATCGA AGCTGAAAGC ACGAGATTCT TCGCCCTCCG
 4351  AGAGCTGCAT CAGGTCGGAG ACGCTGTCGA ACTTTTCGAT CAGAAACTTC
 4401  TCGACAGACG TCGCGGTGAG TTCAGGCTTT TTCATCACTA GACTTCGTTG
 4451  CAGTTGAGTT TCTGTTTTCG GGCTTGTTGG TATACTTGTT TGATTAATGT
 4501  GGCTGATAGC TAAGCTATCG CAAATATTTG TACAAGACAT GAGGGGGCAA
 4551  AAAAATAAGC CAAGTGTATT TGTTAGGCTT CCGTGCCTGT TAGAGAAATA
 4601  TGTAAGGAAA CGCGTGCGCT ACACAGCTTG AGCACCCATC GAATTGGGAC
 4651  GAGAACATGT TAAACTCAGT ACTCACCCGA TAACCCCTAT TTTCAATGCA
 4701  CGCCCACCCA GAGACACGGA ATAGCATAAA ACAACCCCAT CACTGCCACA
 4751  AAATGGACAT TTTGCACAAA ACGCACTATT GACTAGTATT CGACTATACT
 4801  AATAAGAGAT ACCTATCAGA CACGATATAC TGTGAAAAGG ACATTAAGCT
 4851  CACTATGCAT CTGAAAACGC TTTCACCTCA CAACCTACTT ACACACACCT
 4901  TTCCGCTTAA CCCGCTAGCT TTCCACCCAG CGCGGGTGCA TTCTGGCTCT
 4951  TATATATACT TATTGTCATG ACAGAGTATA TTGTACTGTG TTGATAAGGG
 5001  ACGGGTAACT GTATTGAAGA GCCGATGCTT TTGACATGTT AGATATAATA
 5051  TGTTTTATTG TAAAGTCAAT ACAACACACA ATAGGATAAT AATGATAAAG
 5101  TTAAAAAAGT ATATATAGTA ATAGAAATAT ATCTTATATA GGAAAGATTA
 5151  AGCAGTAAAA GTAGCGCTTA CGGCGTACAC CCTATCAATG ATAGAGTGGT
 5201  ACCCTGCACG CGCCTTCGAG TTTTTTTTCC TTTTCCCCAT TTTTTTCAAC
 5251  TTGAAGACTT CAATTACACC AAAAAGTAAA ATTCACAAGC TTNNNNNNNN
 5301  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5351  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5401  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5451  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5501  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5551  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5601  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5651  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5701  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5751  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5801  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5851  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5901  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 5951  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6001  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6051  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6101  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6151  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6201  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6251  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6301  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6351  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6401  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6451  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6501  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6551  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6601  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6651  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 6701  NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNGGA
 6751  TCCTGCCCAT TTAGTTGGCT TTTCCCTTGT CTCGTGTCTT TTCCGTGGAA
 6801  AGGTTCCCGG AGTAATCTGA TGGCACAGCA GGGAGGTGCG CCTGCAGGTT
 6851  GGTTAGGAAG GGGGGATGAT GTAAAAGAAG AAAATGGGGG GATATCTTAT
 6901  GTTTAAGAGG ATAAATAATG TGAAGGGGCT TTATATGCTT GCTTGGTTGT
 6951  CTCGTTGGTG CATGGGGAAT CTGCATGTTT GCTTTGGAGC ACGCGTGGTA
 7001  CATCAATGGG ATCATATCTT GCTGCCTCCC GCAGCTCACC GTGCGAGCTG
 7051  CCGGGACCCC GTTTCTCATA GGCGTGTGCA CCTTCCGTCT GAGACCTGTA
 7101  AATGGTTAAA AAGGAATATA TAATTACCTT TTGAAAAGTG GTAAAAAACG
 7151  AATATATCTT TTTTTTTGGT TTTAATACGC TCTTTTGTGT GTATGAGAGG
 7201  AATAAATAAG TGTGTGTGTG TGTGTGTGTT GTTGTTGTTG AAAAAATGAA
 7251  GGACACGAAA GCGCTCATTA AGGGTGGGGA TACACCAGGC ATAATTATCC
 7301  GAAAATATTT TGATGCACCA AATAAGTGAA CATACTGACG AAATCAAAGA
 7351  GTTGGAGGAT GGATAGGGAG GCCTCATTGG CAGTGGTAAA TTGATTTGAC
 7401  TTGAATATGA TACCCTCTTA CTGTTTCATT GCCACTACAA GTTGGTTTCC
 7451  TTCCCCTGCA GGCATGCAAG CTAGGCCACA CCTATCAGCC GGTGTGTTGC
 7501  CAAAGACATT CTGTATAATT TTCCAACTAC CCTAACCTGA TTCACTCATC
 7551  GTTGAGCATT TGTTCTTCTA CTTTTTGACC GCAAGTGTCG TTATTAGTAT
 7601  TCGGTCCTGG GCTGCAGGCT GCTAACAAAG CCCGAAAGGA AGCTGAGTTG
 7651  GCTGCTGCCA CCGCTGAGCA ATAACTAGCA TAACCCCTTG GGGCCTCTAA
 7701  ACGGGTCTTG AGGGGTTTTT TGCTGAAAGG AGAACTATAT CCGGATAGGG
 7751  CTGCTAACAA AGCCCGAAAG GAAGCTGAGT TGGCTGCTGC CACCGCTGAG
 7801  CAATAACTAG CATAACCCCT TGGGGCCTCT AAACGGGTCT TGAGGGGTTT
 7851  TTTGCTGAAA GGAGAACTAT ATCCGGATTG GGCCCCTGCA G